Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o.

O nás

Dlhoročné skúsenosti zúročíme vo Váš prospech

Vítame Vás na webovom sídle našej advokátskej kancelárie, ktorá poskytuje profesionálne právne služby a poradenstvo od roku 2004. Poslaním advokátskej kancelárie je chrániť Vaše záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokáciu vykonávame prostredníctvom advokátky JUDr. Zuzany Čížovej zapísanej v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou od 1.1.2004.